Follow
Facebook
/
INSTAGRAM
69.6° N, 18.9° E
Tromsø, Norway
Magy Media logo in blackMagy Media logo in white

Gjennom en metodisk tilnærming til kommunikasjon, hvor vi kombinerer storytelling og teknologi, skaper vi digitale fotavtrykk som varer. Det innebærer en forståelse for at digital markedsføring er en kontinuerlig og dynamisk prosess, som alltid må ses i en helhetlig sammenheng. Samspillet kaller vi et digitalt økosystem.

Strategi

Vi innleder prosessen med å kartlegge virksomheten eller organisasjonens visjon, og vurderer hvordan man på en bærekraftig måte kan være med på å videreutvikle denne gjennom strategisk kommunikasjon. Deretter definerer vi hvilke kanaler som er relevante for målgruppene og hvilke verktøy som bør prioriteres.

Identitet

Identitet handler om tilhørighet – hvem man er og hva man representerer. Derfor legger vi sjelen i at de visuelle uttrykkene til merkevarene vi arbeider med, er i tråd med deres verdier. Å utarbeide navn, logo og profil handler for oss om å tydeliggjøre oppdragsgiverens DNA og egenart.

teknologi

Internett utgjør hjertet i all markedskommunikasjon. Det å forstå kundereisen inne på hjemmesidene er helt avgjørende i et samfunn der tjenestedesign er en kritisk suksessfaktor. Samspillet mellom design, innhold og søkemotorer definerer i hvilken grad vi evner å lykkes med symbiosen.

Innhold

Vi forteller historier og deler framtidsperspektivet – det være seg foto, video, tekst, grafikk, animasjon, event eller andre aktiviteter. Jo bedre vi evner å formidle til målgruppen, desto tydeligere vil budskapet komme fram. Dette stiller krav til troverdighet og kreativitet.

Analyse

Digitale adferdsmønstre ses i sammenheng med i hvor stor grad vi lykkes med formålet. Dette er helt sentralt for å få en dypere forståelse av hvordan våre aktiviteter fungerer. Deretter tilpasses strategien basert på denne innsikten – og kommunikasjonsløpene fortsetter.