Rådgivning

 

Hvordan skal du nå ut til målgruppen din?

Spørsmålet var trolig var enklere besvare for bare få år siden, men samtidig har mulighetene for å markedsføre seg selv aldri vært bedre.

Brutalt oppsummert skyter vi med rifle i stedet for hagl.

Innsikt og strategi

Innsikt trumfer intuisjon. I dag finnes det verktøy som er millimeterpresise når det gjelder segmentering av målgrupper, og vel så verdifullt er innsikten dataene gir oss. I praksis innebærer det at vi kan regne hjem verdien (ROI) av markedsføringsaktivitetene våre.

Metoden er enkel. Vi gjør en markedsanalyse av virksomheten, kartlegger relevante kanaler, utarbeider strategi basert på kundereise og kjøpstrakt, implementerer definert retning – og gjennomfører deretter kontinuerlig analyse og evaluering.

Dette fundamentet kaller vi digital infrastruktur.

 

Rådgivning

 

Hvordan skal du nå ut til målgruppen din?

Spørsmålet var trolig var enklere besvare for bare få år siden, men samtidig har mulighetene for å markedsføre seg selv aldri vært bedre.

Brutalt oppsummert skyter vi med rifle i stedet for hagl.

Innsikt og strategi

Innsikt trumfer intuisjon. I dag finnes det verktøy som er millimeterpresise når det gjelder segmentering av målgrupper, og vel så verdifullt er innsikten dataene gir oss. I praksis innebærer det at vi kan regne hjem verdien (ROI) av markedsføringsaktivitetene våre.

Metoden er enkel. Vi gjør en markedsanalyse av virksomheten, kartlegger relevante kanaler, utarbeider strategi basert på kundereise og kjøpstrakt, implementerer definert retning – og gjennomfører deretter kontinuerlig analyse og evaluering.

Dette fundamentet kaller vi digital infrastruktur.