Sosiale

medier

 

De sosiale mediene har blitt en sentral del av folks hverdag. 3,5 millioner nordmenn over 18 år har profil på Facebook, og hele 86% av dem bruker kanalen daglig. I tillegg finnes det en rekke andre medier – som Snapchat, Instagram, Twitter, Pinterest – osv.

Derfor er det innlysende at for de aller fleste virksomheter er det hensiktsmessig med en digital tilstedeværelse i disse kanalene.

Men i hvilke – hvordan og hva?

Spørsmålene jobber vårt team kontinuerlig med å forstå på vegne av våre kunder. Noen er frustrert over algortimer som alltid endrer seg. Forståelig, men konsekvensen av det er at nivået på innholdet som når sluttbrukerne heves.

Vår oppgave er å sørge for at din virksomhets strategi og kompetanse tåler endringer.

Sosiale

medier

 

De sosiale mediene har blitt en sentral del av folks hverdag. 3,5 millioner nordmenn over 18 år har profil på Facebook, og hele 86% av dem bruker kanalen daglig. I tillegg finnes det en rekke andre medier – som Snapchat, Instagram, Twitter, Pinterest – osv.

Derfor er det innlysende at for de aller fleste virksomheter er det hensiktsmessig med en digital tilstedeværelse i disse kanalene.

Men i hvilke – hvordan og hva?

Spørsmålene jobber vårt team kontinuerlig med å forstå på vegne av våre kunder. Noen er frustrert over algortimer som alltid endrer seg. Forståelig, men konsekvensen av det er at nivået på innholdet som når sluttbrukerne heves.

Vår oppgave er å sørge for at din virksomhets strategi og kompetanse tåler endringer.