Utvikling

 

Teknologi er ekstremt spennende fagfelt, og det som endrer kloden raskest i øyeblikket. Mange oppfatter teknologi som en trussel. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Vi anser teknologi som muligheter som kan optimalisere virksomheter.

I vår virksomhet har vi tre utviklere som samtlige har bakgrunn fra informatikk. Det gir kompetanse som blir konkurransefortrinn for våre samarbeidspartnere.  

Teknologi og markedsføring går hånd i hånd og utfyller hverandre. Automatiserte prosesser, bruk av big data og maskinlæring er alle eksempler hvor tekonlogi taes i bruk på hensiktsmessig måte i vårt fag.

Bruk av teknologi gjør oss egnet til å jobbe raskere og smartere. Magy Media er et teknologidrevet byrå som effektiviserer virksomheter, og hjelper merkevarer å nå sine målgrupper gjennom bruk av presis teknologi.

Utvikling

 

Teknologi er ekstremt spennende fagfelt, og det som endrer kloden raskest i øyeblikket. Mange oppfatter teknologi som en trussel. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Vi anser teknologi som muligheter som kan optimalisere virksomheter.

I vår virksomhet har vi tre utviklere som samtlige har bakgrunn fra informatikk. Det gir kompetanse som blir konkurransefortrinn for våre samarbeidspartnere.  

Teknologi og markedsføring går hånd i hånd og utfyller hverandre. Automatiserte prosesser, bruk av big data og maskinlæring er alle eksempler hvor tekonlogi taes i bruk på hensiktsmessig måte i vårt fag.

Bruk av teknologi gjør oss egnet til å jobbe raskere og smartere. Magy Media er et teknologidrevet byrå som effektiviserer virksomheter, og hjelper merkevarer å nå sine målgrupper gjennom bruk av presis teknologi.