Magy Media logo in blackMagy Media logo in white
69.6° N, 18.9° E
Tromsø, Norway
Follow
Facebook
/
INSTAGRAM
14.10.2021

Derfor ansatte vi en biolog

Siden våren 2021 har Ragnar Teisrud (31) vært historieforteller i MAGY. Biologen, som er musiker på fritiden, har en litt annen bakgrunn enn det vi normalt ser i PR-byråer.

– Jeg har en mastergrad i økotoksikologi fra Universitetet i Tromsø, og er med andre ord biolog. I masteroppgaven skrev jeg om hvordan den vannløselige delen av råoljen påvirker polartorskens egg og larver. I MAGY skriver jeg historier om våre samarbeidspartnere og deres engasjement. Det er store kontraster, men samtidig mange paralleller, sier Ragnar.

Allsidig ansatt

Den allsidige hammerfestingen har jobbet både som lærer, musiker og innenfor helsesektoren, og har dessuten drevet eget selskap gjennom Blomsterteltet på Jekta. Nå har han funnet seg godt til rette i kommunikasjonsbransjen, samtidig som han studerer pedagogikk ved siden av jobben.

– For meg er dette egentlig en drømmejobb som gir meg mulighet til å bruke alle mine tidligere erfaringer og interesser, og da tenker jeg ikke utelukkende på biologien, sier han.

– Hvordan får du brukt din kompetanse i din nye jobb?

– I livet mitt har jeg alltid fulgt hjertet. Jeg tok biologi på grunn av en iboende interesse for hvordan livet fungerer. Dette tror jeg er direkte overførbart til kommunikasjon og formidling. Alle dyr kommuniserer, fra små cellers molekylære beskjeder til skogens hemmelige språk, sier biologen.

– Formidling og kommunikasjon har jeg også alltid vært opptatt av. Dette kommer spesielt til syne gjennom mitt musikalske virke, som strekker seg fra gata i Berlin til Sørøyrocken. Nå gleder jeg meg til å fortelle historier fra Nord-Norge, som er en spennende landsdel med et stort og uforløst potensial, utdyper han.

No items found.

Utfordrende arbeidsmarked

Han innrømmer at det har vært utfordrende å få seg jobb som biolog.

– Jeg søkte på et titalls jobber, men møtte en vegg av avslag. Jeg fikk i alt ett intervju og var egentlig ganske skuffet, for å være ærlig. I tillegg var jeg ganske forundret over at det ikke var bruk for kompetansen min i en verden som ser ut til å være i økologisk kollaps, reflekterer han.

Derfor fulgte han magefølelsen da han søkte mot kommunikasjonsbransjen.

– Jeg fulgte troen på at veien blir til mens du går og at alle erfaringer er nyttige. Den røde tråden i CV-en min finner du i hjertet, og fundamentet er kreativitet og ønsket om å skape. Nå gleder jeg meg til å skape MAGY sammen med andre som har den samme visjonen, smiler han.

Herlig energi

MAGYs nye byråleder, Sebastian Henriksen, forteller at han gleder seg over ansettelsen av Ragnar.

– Først og fremst vil jeg si at vi er veldig glade for å ha Ragnar med på laget. Han bidrar med en herlig energi og arbeidsglede, og det er selve fundamentet for å lykkes sammen, sier byrålederen.

Han mener Ragnars faglige bakgrunn vil komme godt med, og spesielt i lys av den grønne omstillingen verden står i.

– Vi ønsker å bygge opp byrået vårt med relevant spisskompetanse innenfor flere felt. Biologi er et vanskelig og viktig fagfelt som vil stå sentralt for den prosessen som hele næringslivet står overfor. Vi har allerede eksempler på prosjekter hvor Ragnars kompetanse på biologi har kommet til anvendelse i sin naturligste form, og vi merker at det gir oss nye impulser når vi får brukt hele byrået, smiler Sebastian.