Magy Media logo in blackMagy Media logo in white
Follow
Facebook
/
INSTAGRAM
69.6° N, 18.9° E
Tromsø, Norway

ViGØR

Nytt navn på sykehus – god vigør skaper godt humør

Vår kunde

Etter 68 år er navnet Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad historie. Å skape nytt navn og profil var naturligvis en oppgave med ærefrykt. 

Gjennom flere år har institusjonen som tidligere ble kalt Kurbadet på folkemunne vurdert å endre navnet de har båret helt siden 1950-tallet. Avgjørelsen satt naturlig nok langt inne, men man ønsket å finne et navn som i større grad representerte bredden, kompetansen og kompleksiteten til organisasjonen med 150 ansatte som relativt nylig også har fått sykehusstatus. 

Valget falt på ViGØR Rehabiliteringssykehus, som vi mener kommuniserer svært godt mot målgruppen. Vigør er det å være frisk og sterk, opplagt eller disponert – en tilstand av godt humør, god helse eller god form. Dermed ivaretar begrepet alle fire dimensjonene av helse: fysisk, psykisk/kognitivt, sosialt og eksistensielt. Det gir god rehabilitering og formidler energi og optimisme. 

Gjennom det grafiske uttrykket ønsker vi å dyrke fellesskapet og vi-følelsen – både for pasientene på sykehuset, men også for den interne stoltheten. 

Stolt er vi også – både over det vi har vært med på å skape og ikke minst at vi fikk tillit fra en så velrenommert institusjon i Nord-Norge.

ProduksjonER

No items found.

Trøkk hær.

www.vigor.no

Identitet